Image Source: silosnapa.com

Maglipay Ta, Pasko Tugkaron Ta

Maglipay Ta, Pasko Tugkaron Ta

Gikulit sa kasingkasing ang kamaya,

Kahiusahan ug pinasayloay gimugna,

Pagkahaum ba kon magsinabtanay,

Ipakatap ang gasa sa paghinatagay,

Diwa sa pasko kita mamanday,

Isabulak ta ang panaghigugmaay,

Pagkataw ni kristo kita magkinuptanay,

Kamalipayon ug kabulahanon sa umaabot,

Kining tanan sambogan ug panghinaot,

Pasko, pasko, pasko, tugkaron ta, maglipay ta! #throwback

Blogsite